Rotronica

Camcorders en digitale fotocamera

Voor de fervente gebruikers hebben wij een videocamcorder-en digitale cameraservice.

Alle merken van digitale camcorders worden op onze technische dienst getest en zonodig hersteld.

We herstellen en verlenen service aan digitale camera's, en voor de professional en intensieve home gebruiker is er een uitstekende

technische service in het leven geroepen.

Mocht u een defect of enig ander ongemak hebben met uw digitale camera of camcorder bel ons voor advies en service.

Ook voor uw jaarlijkse onderhoud- en inspectieservice kunt u ons inschakelen.

Voor gebruikers van Sony digital 8 en analoge camcorders hebben wij voldoende servicemiddelen ter beschikking om een verantwoorde

reparatie te kunnen uitvoeren. Rotronica is een van de weinige bedrijven die alle afregeltools heeft om uw camcorder perfect af te regelen.


Graag tijdig bellen voor een service- of onderhoudsbeurt.


reparatie