Rotronica

Meest gestelde vragen

Hoe hoog zijn de onderzoekskosten?

Indien een defect apparaat ter reparatie wordt aangeboden, dan dienen de behandelingskosten van € 25,- vooraf voldaan te worden.
Bij het afhalen van uw reparatie zal dit door u betaalde bedrag weer in mindering worden gebracht tenzij het toestel niet reparabel is gebleken of u afziet van de gemaakte prijsopgave.
Per 1 maart 2018 bedragen onze onderzoekskosten € 35,- incl BTW.

Krijg ik een prijsopgave?

Reparatie aan digitale camera’s, camcorders, smartphones, tablets en andere apparaten worden in overleg met de klant uitgevoerd tot een maximum bedrag van € 150,- tenzij anders overeengekomen. Reparaties die dit bedrag te boven gaan worden aan de klant overlegd in de vorm van een prijsopgave.
Hoewel een prijsopgave met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt opgesteld, kan het altijd zo zijn dat bij nader onderzoek blijkt dat er meer of andere defecten blijken te zijn. In dat geval zult u een herziene prijsopgave krijgen.

Wat is het reparatietermijn?

Wij streven ernaar de reparatie binnen een kort termijn uit te voeren. De gemiddelde reparatieduur bedraagt voor het reinigen van een toestel enkele werkdagen. Voor reparatie aan een apparaat dient u rekening te houden met een termijn van minimaal 1 tot 3 weken. Reparaties worden behandeld in volgorde van binnenkomst en de reparatietermijn is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van onderdelen. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele levertijdoverschrijdingen. Reparaties aan een smartphone of iPad kunnen over het algemeen binnen 2 dagen worden uitgevoerd. Het door Rotronica vermelde reparatietermijn heeft slechts een indicatief karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Hoe hoog zijn de reparatiekosten?

Zonder het apparaat te hebben onderzocht is het voor ons ondoenlijk een reële prijs door te geven. Het is altijd erg moeilijk om vooraf een indicatie te geven van wat een reparatie uiteindelijk gaat kosten. De reden hiervan is dat we op afstand niet kunnen zien wat de exacte oorzaak van het door u opgegeven defect is en/of er eventueel nog meer defect is aan uw toestel. Aan een op afstand verstrekte prijs indicatie kunnen geen rechten en/of plichten ontleend worden.  

Hoe kan ik de reparatie betalen?

Het toestel zal aan de klant worden geretourneerd na overleg van het afgegeven ontvangstbewijs.In het geval u het apparaat komt ophalen verzoeken wij u het bedrag indien onder de € 100,- contant te voldoen. Bedragen boven de € 100,- verzoeken wij u te pinnen.
Wanneer het apparaat per post retour dient te worden gezonden doen wij u de factuur van de reparatie met verzendkosten vooraf toekomen per e-mail. Na ontvangst betaling wordt het apparaat retour gezonden. 

Hoe hoog zijn de verzendkosten?

Uw apparaat wordt per pakketpost verzonden van € 5,60. U ontvangt na verzending de track en trace code op de email.

Hoe stuur ik mijn defecte apparaat op?

Allereerst dient u uiteraard het apparaat goed te verpakken. Verpak het toestel in een dikke laag van bijvoorbeeld noppenfolie of oud verpakkingsmateriaal, oude kranten als verpakkingsmateriaal voldoet ook uitstekend en verpak dit geheel dan in een stevige kartonnen doos. Stuur het dan naar: Rotronica, Van Utrechtweg 120 (2921 LN) te Krimpen aan den IJssel, vergezeld van een brief met uw adresgegevens en een korte omschrijving van het probleem. Indien vooraf telefonisch contact is geweest en een te verwachtte prijsopgave is opgegeven wilt u dit ook in deze in uw brief te vermelden.
U kunt het artikel ook zelf brengen, wij zijn van maandag tot vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Pro forma voor de verzekering

Wij maken ook proforma formulieren op voor uw verzekering wanneer er door welke oorzaak dan ook een schaderapport
nodig is. De kosten voor de pro forma bedragen € 35,-.

Heb ik garantie op de reparatie?

Rotronica geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is
vermeld. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de deugdelijkheid van de reparatie binnen de garantieperiode om een succesvol beroep op de garantie te doen. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde apparaat de klachten terugkeren, doen wij u een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
De garantie van drie maanden is tevens van toepassing bij smartphone en iPhone reparaties wanneer het een productiefout betreft of omdat het beeldscherm te los of strak in het toestel zit. In geval van druk - val schade, water-vocht schade of door derden geopende toestellen vervalt de garantie.

Niet afgehaalde apparaten

Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen - waarvan de laatste bij aangetekend schrijven - van de ondernemer aan de klant dat het apparaat gereed is, de klant gedurende een periode van zes maanden heeft nagelaten het product op te halen, is Rotronica bevoegd het apparaat te verkopen (en de opbrengst te behouden) ofwel te vernietigen.